Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Pliki cookies.

1. Co to są pliki cookies?
Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

2. Jakie funkcje spełniają cookies?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

3. Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§ 2
Dane osobowe
1.
W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Udostępniający jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania Twoich danych osobowych niezbędnych do przedstawienia Ci oferty finansowania inwestycji zgodnie z Twoimi oczekiwaniami (usługa doradcza).
2. Warunkiem skorzystania z usługi doradczej jest podanie Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy, nr NIP firmy oraz adresu e-mail lub numeru telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania z usługi doradczej.
3. Udostępniający jest zobowiązany są do zachowania pełnej poufności Twoich danych osobowych w stosunku do osób trzecich.
4. Udostępniający jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
5. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi doradczej:
– w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
– w zakresie i celu zgodnym z Twoim oczekiwaniem – wykonanie usługi doradczej.

6. Masz prawo do wglądu i do zgłaszania żądania poprawienia swoich danych osobowych w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres: [email protected] Poprawienie danych jest dokonywane bezzwłocznie po otrzymaniu Twojego żądania.
7. Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w każdym czasie. Twoje oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne będzie z zakończeniem świadczenie usługi doradczej..
8. Udostępniający może na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników innym podmiotom.